Meja?

Lastnost dobrega gospodarja je med drugim tudi ureditev in evidentiranje urejene meje in geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V tem postopku se ureja meja ali le del meje parcele.

Stranke v postopku so lastniki nepremičnin katerih meja ali le del meje se ureja in, ki so vpisani v zemljiški knjigi, razen če zakon ne določa drugače. Geodetsko podjetje lahko geodetske meritve opravi brez sodelovanja lastnikov kar pomeni, da na dan meritve ne rabite biti fizično prisotni.

 

V medijih na televiziji in v tiskanih medijih, sem pa prepričana, da tudi kar tako v službi, na treningu, na kakšnem dogodku ali kje drugje v prostem času, ste najbrž že nič koliko krat zasledili zapise in govorice o slabih sosedskih odnosih in veliko krat je bila krivec za to meja. Morda ste bili v to vpeti kdaj tudi sami. Verjamem, da je to izjemno neprijetna izkušnja, ki nam vzame veliko energije in časa zato bodite dober gospodar in s pomočjo geodetskih storitev uredite med drugim tudi mejo. Dober občutek, dobra klima in dobri med soseski odnosi bodo zagotovljeni. Miren spanec bo tako zagotovljen tako vam kot tudi sosedom.